domain

วิธีการจดโดเมน .com ให้ Googlesites

     หลังจากที่ลงทะเบียน จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว www.appservhosting.com ให้จัดการโดเมน ตามนี้ครับ


1.


2.
3.
4.
5.
6.


7.


8.

9.

กลับมาที่หน้า DNS magnager อีกครั้ง  หลังจาก set ค่า dns แล้ว ต้องมาทำการ configure ด้วยครับ


เมื่อทำเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ต้องรอเวลา ให้โดเมนเนม ฟอรั่ม ประมาณ 2 วัน จึงจะใช้ได้ แต่บางครั้งก็ไม่ถึง 2 วันนะครับ 

         ถ้ารอ 2 วัน แล้ว ไม่สามารถใช้โดเมนได้ ให้เข้าไปจัดการโดเมนอีกครั้ง

                           ขอให้โชคดีครับ