ดาวน์โหลด

การสร้างตู้เก็บเอกสาร ไฟล์ต่างๆ

การสร้างหน้าเว็บอีกแบบหนึ่งที่กูเกิ้ลไซต์มีให้ คือ การสร้างตู้เก็บเอกสาร ประโยชน์ของตู้เก็บเอกสาร คือ
- จัดระเบียบเอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ ไฟล์ต่างๆ ของเว็บคุณ ให้เป็นหมวดหมู่
เช่น ไฟล์ภาพ (ตู้เก็บไฟล์ภาพ) ไฟล์เสียง (ตู้เก็บไฟล์เสียง) ไฟล์แกดเจด (ตู้เก็บไฟล์แกดเจด) เมื่อใช้สามารถเข้าหาได้ถูกช่อง
- ลดพื้นที่เว็บลงได้มาก ลองนึกดูว่า หากคุณต้องใส่ภาพเดียวแต่หลายบทความ พื้นที่เว็บย่อมมากขึ้นตามมา
ขณะเดียวกันหากคุณมีการจัดเก็บในตู้เอกสารที่เดียว แต่ใช้หลายบทความ พื้นที่ไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใด
- เรียกใช้ไฟล์ได้โดยตรง กรณีที่คุณต้องใช้คำสั่งบางคำสั่งที่ต้องใช้ลิงค์ไฟล์โดยตรงในการแสดงผล เช่น เพลง แกดเจด แฟลช เอกสาร ฯลฯ
- สามารถบริหารจัดการเนื้อหา รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ  ได้คล่องตัว
 
ทั้งนี้ขนาดไฟล์สูงสุดต้องไม่เกิน 10MB (เมกะไบต์)
 
 
 
1.เลือกสร้างหน้าเว็บ ในหัวข้อ....ตู้เก็บเอกสาร ตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้ทั้งไทยอังกฤษ ให้สื่อถึงสิ่งที่จัดเก็บ
 

2. เลือกเพิ่มไฟล์
 
 

3.เลือกเพิ่มไฟล์ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ 2 ช่องทาง คือ จากคอมพิวเตอร์ของคุณและจากเว็บ
ในที่นี้ คือ การเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 
 
 

4.ไฟล์ต่างๆ ที่อัปโหลดไว้ที่ตู้เก็บไฟล์
 
 

5.กรณีที่ต้องการลบไฟล์ ก็เพียงแค่เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลือกลบ
 
 

6. หากต้องการนำไฟล์ไปใช้ในหน้าอื่นๆ ให้คลิกขวาบนข้อความดาวน์โหลด เลือก Properties
 
 
 

7.คัดลอกลิงค์ไฟล์ ไปใช้ในที่ต่างๆ
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  98 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2554 01:32 ไม่ทราบผู้ใช้
ċ

ดู ดาวน์โหลด
  4 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ธ.ค. 2554 09:34 ไม่ทราบผู้ใช้