template

สร้างเทมเพลต (template googlesites)  หรือเรียกอีกอย่างว่า ธีม 
    ในตัวอย่าง 4 สี ที่นำมา เป็นการสร้างจาก โปรแกรม Artisteer  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับออกแบบ เวบไซด์โดยเฉพาะ สามารถ ดาวน์โหลด โปรแกรมได้ที่ www.artisteer.com
ซึ่งโปรแกรมจะไม่มี template googlesites แต่เราสามารถประยุกต์ใช้จาก เทมเพลตของ blogger ซึ่งเป็นพี่น้องกับ googlesites นั่นเองออกแบบ เทมเพลตด้วยตนเอง ด้วยการเลือกคำสั่ง สีและแบบอักษร


สีเหลือง

โพสต์24 ธ.ค. 2554 08:58โดยไม่ทราบผู้ใช้

สีเหลือง เขียว ผสมกัน1. รูปภาพพื้นหลังของหน้า

2. รูปภาพพื้นหลังของขอบเขตหน้า

3. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตเนื้อหา

4. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตในแถบด้านข้าง

5. รูปภาพพื้นหลังส่วนหัวของไซด์

ดูตัวอย่าง    ดาวน์โหลดเทมเพลต

สีฟ้า

โพสต์24 ธ.ค. 2554 08:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2554 08:51 ]

สีฟ้า ไล่สีฟ้าเข้ม ไปหา จาง1. รูปภาพพื้นหลังของหน้า

2. รูปภาพพื้นหลังของขอบเขตหน้า

3. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตเนื้อหา

4. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตในแถบด้านข้าง

5. รูปภาพพื้นหลังส่วนหัวของไซด์

ดูตัวอย่าง    ดาวน์โหลดเทมเพลต

สีชมพู

โพสต์24 ธ.ค. 2554 08:20โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2554 08:53 ]

สีชมพู สดใส1. รูปภาพพื้นหลังของหน้า

2. รูปภาพพื้นหลังของขอบเขตหน้า

3. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตเนื้อหา

4. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตในแถบด้านข้าง

5. รูปภาพพื้นหลังส่วนหัวของไซด์


ดูตัวอย่าง    ดาวน์โหลดเทมเพลต

สีน้ำตาล

โพสต์24 ธ.ค. 2554 07:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2554 08:54 ]

เทมเพลต สีน้ำตาล ลายไม้


1. รูปภาพพื้นหลังของหน้า

2. รูปภาพพื้นหลังของขอบเขตหน้า

3. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตเนื้อหา

4. รูปภาพพื้นหลังของส่วนหัวแกดเจ็ตในแถบด้านข้าง

5. รูปภาพพื้นหลังส่วนหัวของไซด์

ดูตัวอย่าง    ดาวน์โหลดเทมเพลต

1-4 of 4